Hem

Elteknikbolaget är ett modernt elinstallationsföretag som levererar helhetslösningar med fokus på kvalitet, flexibilitet och lyhördhet.

Vi utför arbeten inom områdena service & underhåll, hyresgästanpassningar/ombyggnationer, belysning, styrinstallationer samt säkerhet/tele/data. De leverantörer och produkter vi använder oss utav är valda med omsorg både ur kvalitets- och miljöaspekt och godkända enligt de föreskrifter som krävs.